#1049. ACM - Cuộc thi lập trình

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
2 1
3 2
5 3
1 2
Dữ liệu ra:
8