Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 9 13 69.23%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 5 11 45.45%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 10 30.00%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 9 35 25.71%
1053 QUEEN - Quân hậu 9 34 26.47%
1054 JEWEL - Trang sức 14 26 53.85%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 2 0.00%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
1140 TRIANGLE - Tam giác vuông 0 2 0.00%
1141 GIFT - Quà tặng 3 9 33.33%
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 3 0.00%