# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
301 Nghiêm Lê Duy Anh 0 1500
302 Trần Minh Tiến 2 1500
303 Hades 23 1500
304 Đào Hải Nguyên 1 1500
305 Ta Huynh Dat 2 1500
306 Tăng Xuân Bắc 4 1500
307 Nvhuan 0 1500
308 nguyen duc anh 2 1500
309 TLam 9 1500
310 Trịnh Trọng Nghĩa 20 1500
311 Bùi Đình Long-11a4 1 1500
312 Huỳnh Bảo Khang 1 1500
313 Nguyễn Kiên 1500
314 Lê Minh Hoàng 7 1500
315 Le Xuan Nam 0 1500
316 Lê Thị Bích Trâm 8 1500
317 Nguyen Quang Duy 1 1500
318 abcxyz 33 1500
319 assdf 1500
320 Vũ Đức Huy 1500
321 Tạ Quang Chung 1500
322 Lường Thanh Huy 1500
323 Lê Phúc Hoàng 1500
324 Nguyễn Bảo Minh Tâm 0 1500
325 Trần Đức Chính 1 1500
326 Ha Thanh Tung 0 1500
327 Nguyễn Ngọc Hoàng Phong 2 1500
328 Kanna 0 1500
329 Đặng Hữu Thanh 1 1500
330 Tohka Yatogami 52 1500
331 Phạm Thành Đạt 1 1500
332 Tuấn Tuấn 1500
333 Nguyen Thanh Tung 3 1500
334 Võ Khắc Triệu 5 1500
335 Lương Hoài Nam 1500
336 ADADAS 1 1500
337 Nguyễn Văn Huân 1 1500
338 Nguyễn Minh Hùng 1 1500
339 Huỳnh Công Triết 1500
340 Đào Thị Quỳnh Như 2 1500
341 Nguyễn Văn Tiệp -11A4 0 1500
342 godvn 0 1500
343 nguyễn văn kiên 1500
344 Lê Cảnh Toàn 1 1500
345 giơ hai tay lên cao 1500
346 Ngô Võ Tuấn An 1 1500
347 Bùi Văn Hoà 1500
348 Không Tên Không Tuổi 94 1500
349 hoạt 0 1500
350 Đào Vũ Trường Thành 8 1500