Tên đăng nhập

lamphong25

Họ và tên

lamphong

Email

p.l.giang2451@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-14 7:18:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500