Tên đăng nhập

DankDaPancake

Họ và tên

Dang Ly

Email

minhdanglee2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-13 3:22:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500