Tên đăng nhập

viethai237

Họ và tên

Nguyễn việt hải

Email

viethai2372k2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-13 10:28:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500