# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
701 Timelimited 2 1500
702 dskl 2 1500
703 Duong Thanh Binh 8 1500
704 Nguyễn Văn Tuấn_11A4 1 1500
705 Dang Khoa 5 1500
706 Phạm Thị Ngọc Ánh 0 1500
707 Vũ Duy Hưng 3 1500
708 Nguyễn Tiến 1 1500
709 HTL 2 1500
710 Nguyễn Kim Lê Long 0 1500
711 Nguyễn Thị Cẩm Ly 139 1500
712 ĐHM 1 1500
713 d3_n0p_l3_f3i_3c 0 1500
714 Nguyễn Văn Vũ 4 1500
715 Thao tube 1500
716 Bùi Anh Tuấn 0 1500
717 Nguyễn Minh Dũng 1500
718 Nguyễn Thị Trúc - lớp 11A4 1 1500
719 Trần Bảo Minh 1500
720 Lê Hải Anh 1 1500
721 DoHoangTuanAnh 1500
722 ông sắc 0 1500
723 NVLB 1 1500
724 Võ Đức Anh 1 1500
725 Hoàng Minh Sơn 146 1500
726 Vũ Tiến Đạt 2 1500
727 Đỗ Đăng Khoa 1 1500
728 Lewjxz 101 1500
729 phạm gia hùng 3 1500
730 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
731 Dao Choi Zui Ze 0 1500
732 Lê Ngọc Mai_11A4 1 1500
733 abc 1 1500
734 khacdanh 4 1500
735 Neil 1 1500
736 Dang Phuong Nam 1 1500
737 Triệu Phú Anh 1500
738 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 1500
739 Nguyễn Hữu Hải 90 1500
740 Phạm Văn Bình 3 1500
741 Nam Khanh 1500
742 Hiepdoan 9 1500
743 Dung 1 1500
744 rrr 5 1500
745 Trần Nhật Thương 1500
746 Lê Thị Hồng Trang_11A4 1 1500
747 haizzzz 1 1500
748 Ng Gia Baor 1 1500
749 Huy Khánh 0 1500
750 lk 0 1500