Tên đăng nhập

khue_k64_cbh

Họ và tên

minhngoc

Email

caominhkhue.hsnht@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-13 15:52:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500