Tên đăng nhập

kakalele

Họ và tên

Trung Hieu

Email

trunghieu02102006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-19 2:55:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500