Tên đăng nhập

trinhnghiano1

Họ và tên

Trịnh Trọng Nghĩa

Email

trinhdang.bysl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-15 12:55:29

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500