#366. NEWYEAR - Chúc Tết

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tí năm nay đã lên lớp Một rồi, Tết đến Tí rất vui vì nhận được rất nhiều lời chúc. Vì mới tập viết nên Tí đã ghi lại tất cả các lời chúc đó. Cũng vì rất trân trọng các lời chúc nên Tí đã ghi tất cả các lời chúc bằng chữ IN HOA, tuy nhiên do mới tập viết nên Tí ghi không có dấu. Giờ ngồi lật lại cuốn nhật ký ghi các lời chúc, Tí thấy mình đã ghi được n lời chúc, Tí muốn biết có bao nhiêu lời chúc khác nhau (hai lời chúc được gọi là khác nhau nếu chúng có độ dài khác nhau hoặc tồn tại ít nhất một vị trí mà ký tự ở vị trí đó của hai lời chúc là khác nhau, hay nói cách khác, đó là hai xâu ký tự khác nhau). Bạn hãy lập chương trình giúp Tí đếm xem có bao nhiêu lời chúc khác nhau nhé.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n là số lời chúc Tí ghi được;
  • n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu ký tự là một lời chúc.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên dương duy nhất là số lời chúc khác nhau.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
CHUC MUNG NAM MOI
HAPPY NEW YEAR
CHUC MUNG TUOI MOI
CHUC MUNG NAM MOI
Dữ liệu ra:
3

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 10^4 ; Các lời chúc có độ dài không quá 30 ký tự gồm các chữ cái latinh IN HOA ‘A’…’Z’ và dấu cách.