#238. CREAM - Vui chơi có thưởng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Sau trận đấu bóng đá chiều hôm qua, cô Nguyệt (Hà Tĩnh) và cô Thanh (Nghệ An) đã rất tự hào về học sinh của mình. Các cô lại tiếp tục “khiêu chiến" liên quân miền Bắc. Mỗi bên quyết định đưa n học sinh đi tập huấn và đều được đánh số từ 1 đến n . Các em bên liên quân Nghệ-Tĩnh có chỉ số sức mạnh lần lượt a_1,a_2,…,a_n . Các em liên quân miền Bắc có chỉ số sức mạnh lần lượt là b_1,b_2,…,b_n . Lần này, thầy Hùng quyết định nếu em thứ i của đội Nghệ-Tĩnh ra sân thì em thứ i của đội miền Bắc cũng ra thi đấu. Do vụ cá cược đội thắng sẽ được tài trợ tất cả số kem bằng số học sinh ra sân của một đội nên các cô giáo muốn càng nhiều em ra sân càng tốt. Sức mạnh của mỗi đội tạm tính bằng tổng chỉ số sức mạnh của đội đó. Đội nào có tổng sức mạnh lớn hơn sẽ chiến thắng.

Yêu cầu: Hãy giúp các cô giáo xác định số kem tối đa mà đội các cô có thể nhận được.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên là số nguyên dương n\ (n≤100000) là số lượng học sinh tham gia tập huấn;
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên a_1,a_2,…,a_n\ (1≤a_i≤10^9\ ∀i=1..n) ;
  • Dòng thứ ba ghi n số nguyên b_1,b_2,…,b_n\ (1≤b_i≤10^9\ ∀i=1..n) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số lượng kem tối đa đội liên quân Nghệ-Tĩnh có thể nhận được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
100 100 5
2 2 1000
Dữ liệu ra:
2