Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#36395 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 281 ms 1536 K C++ / 571 B vuvanhung 2021-05-07 9:47:54
#25471 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 335 ms 1124 K C++ (NOI) / 476 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-14 4:26:55
#25527 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 351 ms 828 K C++ 17 / 488 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-15 4:02:17
#25439 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 352 ms 896 K C++ 17 / 494 B Chùm CUỐI 2021-01-14 4:17:19
#25434 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 352 ms 1172 K C++ 17 / 523 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-14 4:15:06
#41192 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 354 ms 1784 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex-_- 2021-07-03 13:30:08
#25460 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 355 ms 744 K C++ / 416 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-14 4:23:34
#25522 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 356 ms 768 K C++ 17 / 488 B Trần Trung Đức 2021-01-15 4:00:13
#25469 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 356 ms 852 K C++ 17 / 446 B Lê Minh Tâm 2021-01-14 4:26:14
#25464 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 358 ms 1152 K C++ 17 / 523 B Chu Minh Quân 2021-01-14 4:24:50
#25567 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 361 ms 768 K C++ 17 / 488 B Nguyễn Bình An 2021-01-15 4:24:22
#25456 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 362 ms 848 K C++ / 497 B Trần Khánh Linh 2021-01-14 4:22:45
#63909 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 362 ms 864 K C++ / 457 B Xuân 2021-12-16 13:02:18
#25458 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 368 ms 768 K C++ 17 / 497 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2021-01-14 4:23:05
#25079 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 371 ms 768 K C++ 17 / 929 B Phạm Thế Phong 2021-01-06 13:27:36
#25442 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 375 ms 768 K C++ 17 / 497 B Tạ Thu Hà 2021-01-14 4:19:13
#25492 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 379 ms 844 K C++ / 486 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-14 13:08:00
#25753 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 381 ms 868 K C++ / 488 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-18 7:49:32
#44560 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 382 ms 864 K C++ 14 / 393 B hihihi1 2021-08-19 8:32:05
#25446 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 385 ms 744 K C++ 17 / 497 B Đặng Thái Sơn 2021-01-14 4:21:15
#28832 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 386 ms 1520 K C++ 17 / 866 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-27 10:16:27
#48974 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 389 ms 2684 K C++ 14 / 834 B nguyen khac thu 2021-09-25 9:15:02
#25624 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 399 ms 1128 K C++ 17 / 523 B Trần Quang Huy 2021-01-15 14:01:35
#50895 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 418 ms 2684 K C++ / 509 B Onii Chan 2021-10-12 13:44:13
#84462 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 507 ms 1532 K C++ / 691 B hm123 2022-05-22 14:46:04
#84322 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1318 ms 1040 K C++ (NOI) / 459 B Trần Đình Thế Anh (THCS Hùng Vương - TX Buôn Hồ - Đắk Lắk) 2022-05-21 11:45:55
#47743 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1638 ms 55044 K Python 3 / 451 B Đỗ Anh Huy 2021-09-14 9:09:22
#25477 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1688 ms 768 K C++ 17 / 382 B Nguyễn Huy Hùng 2021-01-14 4:30:33
#25518 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1705 ms 852 K C++ 17 / 380 B Bùi Hải Đăng 2021-01-15 3:57:06
#55112 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1709 ms 2668 K C++ / 599 B Không Tên Không Tuổi 2021-11-03 13:09:12
#84320 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1710 ms 1120 K C++ 11 / 457 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-21 10:25:37
#25452 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1715 ms 852 K C++ / 364 B Đoàn Công Chiến 2021-01-14 4:22:10
#38528 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1726 ms 2656 K C++ 17 / 839 B Phạm Đức Anh 2021-06-06 15:36:57
#57158 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1735 ms 1508 K C++ 17 (Clang) / 498 B ThMinh 2021-11-14 6:47:45
#25449 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1760 ms 768 K C++ / 364 B Bùi Tâm Đan 2021-01-14 4:21:39
#65412 #238. CREAM - Vui chơi có thưởng Accepted 100 1834 ms 1148 K C++ / 529 B Nguyen Trung Hieu 2021-12-19 11:12:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: