Tên đăng nhập

K26TIN23

Họ và tên

Lê Minh Tâm

Email

dantam66@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-15 10:07:17

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500