#214. CONGRESS - Cuộc họp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong một cuộc họp các giáo viên tin học ở HT land, chỗ ngồi cho các đại biểu là chiếc bàn hình chữ nhật, tất cả các chỗ ngồi đều cùng một phía. Một trong các đại biểu đã đưa ra câu hỏi: “Có bao nhiêu cách bắt tay mà chúng ta không phải rời khỏi ghế? Một vị đại biểu có thể bắt tay với một người ngồi cạnh anh ta.

Bạn hãy giúp HT giải quyết câu hỏi trên! HT là người không thích những con số quá lớn, bạn chỉ cần đưa ra chữ số cuối cùng của con số đó.

Dữ liệu vào:

  • Một số n duy nhất là số đại biểu tham gia cuộc họp (n\le 10^7) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số duy nhất là chữ số cuối cùng của đáp án.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
Dữ liệu ra:
5