#185. SALE - Mua K tặng 1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cu Tí được phân công mua bút chì cho cả lớp nhân dịp đầu năm học mới. Số bút chì cần mua là n . Trong cửa hàng, giá mua lẻ mỗi chiếc bút chì là p . Tuy nhiên cu Tí là học sinh nên được cửa hàng cho hưởng chính sách ưu đãi đầu năm học mới. Cụ thể là cứ mỗi k chiếc bút chì mà cu Tí mua thì cậu ta sẽ được cửa hàng tặng thêm cho 1 chiếc bút chì nữa.

Yêu cầu: Xác định số tiền tối thiểu mà cu Tí cần mang theo để có thể tới cửa hàng mang về ít nhất n chiếc bút chì.

Dữ liệu vào:

  • Ba số nguyên dương n,k,p ≤ 10^9 cách nhau bởi dấu cách .

Dữ liệu ra:

  • Số tiền cu Tí cần mang theo.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
36 5 5
Dữ liệu ra:
150