#189. TABLE - Xếp đá

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cuội rất thích chơi một trò chơi với bộ sưu tập gồm 𝑛 viên đá của mình:

Xếp 𝑛 viên đá lên một bảng hình chữ nhật chia thành lưới ô vuông đơn vị, sao cho mỗi ô có không quá một viên đá. Ví dụ với 𝑛=5 , Cuội có thể xếp chúng vào bảng kích thước 1×5 (Hình a), 2×3 (Hình b) hay 4×2 (Hình c)…

Yêu cầu: Xác định kích thước của bảng có chu vi nhỏ nhất mà Cuội có thể thực hiện được trò chơi.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa một số tự nhiên 𝑛 < 2^{31} .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra hai số cách nhau một dấu cách là độ dài hai cạnh của bảng tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
Dữ liệu ra:
1 2
Dữ liệu vào:
5
Dữ liệu ra:
2 3
Dữ liệu vào:
14
Dữ liệu ra:
4 4