#266. MUSHROOM - Hái nấm

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trước mặt Mario là một dãy 10 cây nấm xếp thành một hàng dài, mỗi cây nấm có một giá trị là một số nguyên không vượt quá 100 . Mario không cần phải hái hết nấm mà chỉ cần đạt tổng giá trị càng gần 100 càng tốt và chỉ được hái liên tục các cây nấm cạnh nhau. Nếu có hai khả năng gần 100 tương đương nhau (ví dụ 98 102 ) Mario sẽ chọn phương án có giá trị lớn hơn.

Yêu cầu: Cho giá trị các cây nấm theo trình tự từ trái sang phải. Hãy xác định tổng giá trị nấm Mario hái được.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 10 số nguyên dương là giá trị các cây nấm (theo thứ tự từ trái sang phải).

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên là tổng giá trị nấm Mario hái được (gần 100 nhất).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 2 3 5 8 13 21 34 55 79
Dữ liệu ra:
110

Giải thích: Mario hái các cây nấm số 7,8 9 sẽ được tổng giá trị là 21+34+55=110 .