#211. TICKETS - Mua vé xe buýt

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

HD cần mua n chiếc vé xe bus, một chiếc vé có giá là a VNĐ, và HD cũng biết rằng có một gói khuyến mại là mua m vé mất b VNĐ.

Yêu cầu: Viết chương trình, nhập n,m,a,b\ (1≤n,m,a,b≤1000) , bạn hãy tính xem HD mất ít nhất bao nhiêu tiền để có n vé xe bus.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số lượng câu hỏi t\ (1≤t≤10) ;
  • t dòng sau, mỗi dòng là một câu hỏi gồm một bộ 4 số nguyên n,m,a,b\ (1≤n,m,a,b≤1000) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên t dòng, dòng i ghi câu trả lời cho câu hỏi i , ghi số tiền ít nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
6 2 1 2
5 2 2 3
Dữ liệu ra:
6
8