Tên đăng nhập

K26TIN01

Họ và tên

Nguyễn Bình An

Email

nguyenbinhan291105@gmai.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-15 9:42:50

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500