#341. BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một số nguyên dương trong hệ cơ số 2 (hệ nhị phân), hãy viết số đó trong hệ cơ số 10 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu nhị phân (số được biểu diễn trong hệ nhị phân).

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi xâu nhị phân, in ra trên một dòng số đó trong hệ thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
101
111
1010
Dữ liệu ra:
5
7
10

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5 . Độ dài mỗi xâu nhị phân không quá 63 .