Tên đăng nhập

hungthitkhia

Họ và tên

Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ)

Email

hungthitkhia@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-18 9:45:17

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500