#581. RECTANGLE - Hình chữ nhật

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2019 – 2020

Cho một thanh sắt có chiều dài là một số nguyên dương L ( L là số chẵn). Hãy uốn thanh sắt L thành một hình chữ nhật cạnh có độ dài là số nguyên, chu vi bằng L và có diện tích lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một số nguyên duy nhất L .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là diện tích lớn nhất của hình chữ nhật uốn được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
18
Dữ liệu ra:
20
Giải thích:
  • Ta uốn thanh sắt độ dài 18 thành hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4 , chiều dài bằng 5 .

Giới hạn:

  • 70\% số điểm của bài có 2≤L≤10^5 ;
  • 30\% số điểm còn lại của bài có 10^5<L≤10^9 .