Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7555 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 20 ms 388 K C++ 17 / 207 B Phạm Thế Phong 2020-06-18 2:21:12
#7545 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 21 ms 320 K C++ 11 / 161 B Lê Công Bách 2020-06-17 23:17:16
#72292 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 22 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 241 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:37:16
#89191 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 22 ms 348 K C++ 17 / 168 B SUN 2022-08-15 12:46:23
#91112 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 23 ms 336 K C++ 14 / 376 B abcxyz 2022-09-05 10:31:58
#88930 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 24 ms 344 K C++ 17 / 280 B Đỗ Minh Khương 2022-08-08 15:53:24
#28531 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 228 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-25 12:05:49
#79459 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 25 ms 352 K C++ / 227 B Nguyễn Trọng Hiệp 2022-03-29 10:00:43
#79408 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 25 ms 420 K C++ 17 / 317 B meow 2022-03-29 9:08:08
#92030 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 25 ms 356 K C++ 17 / 3 K Trần Công Anh Khoa 2022-09-18 15:14:08
#79553 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 26 ms 352 K C++ 11 (Clang) / 746 B Tohka Yatogami 2022-03-29 13:54:58
#46476 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 27 ms 272 K C++ 11 (NOI) / 216 B Durex-_- 2021-09-03 17:48:03
#28930 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 28 ms 356 K C++ 14 / 876 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-28 14:14:59
#79564 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 28 ms 340 K C++ / 122 B letran3 2022-03-29 14:05:15
#38633 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 29 ms 276 K C++ / 225 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-09 11:55:52
#62745 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 29 ms 416 K C++ 11 / 578 B Trương Tuấn Tú 2021-12-14 8:42:23
#29491 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 180 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-05 15:07:12
#50657 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 30 ms 408 K C++ 11 / 157 B hihihi1 2021-10-10 11:48:59
#69117 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 30 ms 376 K C++ / 192 B Ngọc Nhi 2022-01-13 15:15:24
#70092 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 30 ms 340 K C++ / 210 B Lê Quang Hiệu 2022-01-21 10:51:42
#29477 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 206 B Trần Quang Huy 2021-03-05 12:17:11
#83942 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 261 B NTS 2022-05-15 8:27:30
#81250 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 35 ms 512 K C++ / 252 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 13:37:13
#44467 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 36 ms 360 K C++ / 238 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-18 13:00:15
#62851 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 38 ms 440 K C++ 17 / 231 B Vũ Giang 2021-12-14 17:59:03
#75730 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 38 ms 360 K C++ 17 / 16 K Quốc Khánh 2022-02-26 9:31:38
#51658 #581. RECTANGLE - Hình chữ nhật Accepted 100 41 ms 348 K C++ / 185 B Onii Chan 2021-10-17 13:37:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: