Tên đăng nhập

giorzang

Họ và tên

Vũ Giang

Chữ ký cá nhân

From Tran Phu High School with love <3 Mong Cai - Quang Ninh

Đăng ký lúc

2021-08-06 15:37:08

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
3 câu thần chú giúp chương trình chạy nhanh hơn? 2021-12-19 14:15:30

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 01 11 / 14 1447 (-53)
Điểm ban đầu 1500