#841. CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

CR7 là cầu thủ bóng đá, nhân dịp kì nghỉ đông đầu tiên khi chuyển sang CLB bóng đá manchester United, CR7 đã mời rất nhiều cầu thủ bóng đá khác đến dự tiệc đánh dấu sự thay đổi lớn về môi trường làm làm việc của mình. Bạn bè đến rất đông nhưng được chia làm hai tốp lớn, tốp đầu tiên có N bạn đã đến trước, tốp thứ hai có M bạn đến sau. Vì mức lương các cầu thủ bóng đá luôn được giấu kín tuy nhiên giá trị chuyển nhượng cầu thủ thứ 𝑖 𝐴_𝑖 thì lại được công khai. Các bạn đến sau muốn giao lưu với các bạn đến trước, tuy nhiên họ lại hay mất tự tin nếu bạn đến trước có giá trị chuyển nhượng khác với mình. Hỏi trong M bạn đến sau, bao nhiêu bạn có thể tìm được bạn phù hợp với mình.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số N, M (số bạn đến trước, số bạn đến sau);
  • Dòng thứ hai chứa N+M số là giá trị chuyển nhượng của lần lượt N bạn đến trước và tiếp theo là M bạn đến sau.

Dữ liệu ra:

  • Một số duy nhất là số cầu thủ đến sau tìm được bạn phù hợp với mình, biết 0 < 𝑁, 𝑀 ≤ 10^5; 0 ≤ 𝐴_𝑖 ≤ 10^{12} .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 5
3 2 9 11 2 5 3 8
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
  • 3 bạn đến trước. Trong 5 bạn đến sau thì có 2 bạn có thể tìm được bạn phù hợp với mình.