#605. DEMSO

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 2

Hôm qua bạn Phương vừa học đến phần số âm và được cô giao bài tập về nhà: Cho dãy N số nguyên, đếm số lượng số âm, dương trong dãy đó.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi một số nguyên dương N ;
  • Dòng thứ hai ghi N số nguyên là các phần tử của dãy đó.

Dữ liệu ra:

  • In ra số lượng số âm, số lượng số dương trong dãy.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
-5 -3 -1 1

Dữ liệu ra:

3 1

Giới hạn:

  • N≤ 10^5 ; Các phần tử của dãy có giá trị tuyệt đối không quá 10^{30} .