#362. DANCING - Văn nghệ chào mừng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh gỏi khối 10 năm nay, Ban tổ chức (BTC) có chuẩn bị một tiết mục văn nghệ chào mừng, đó là tiết mục văn nghệ “dân vũ” với đội hình xếp hình tam giác. Để thực hiện tiết mục này, BTC sẽ phải chọn một số em học sinh đủ để xếp một hình tam giác có chiều cao h với trang phục hai màu khác nhau, bên ngoài cạnh tam giác là những học sinh mặc trang phục màu xanh, bên trong tam giác là những học sinh mặc trang phục màu đỏ. Ví dụ hình bên dưới là hai tam giác với chiều cao lần lượt là 4 5 (mỗi dấu * là một học sinh mặc trang phục màu xanh, mỗi dấu + là một học sinh mặc trang phục màu đỏ)

   *
  *+*
  *+++*
 ******* 
    *
   *+*
   *+++*
  *+++++*
  *********

Yêu cầu: Cho biết chiều cao h của tam giác cần xếp, hãy tính số lượng học sinh mặc trang phục mỗi loại.

Dữ liệu vào:

 • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương h .

Dữ liệu ra:

Ghi trên một dòng hai số nguyên dương là số lượng học sinh mặc trang phục xanh và số lượng học sinh mặc trang phục đỏ để xếp được tam giác có chiều cao h . Hai số liên tiếp được ghi cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
Dữ liệu ra:
12 4
Dữ liệu vào:
5
Dữ liệu ra:
16 9

Giới hạn:-

 • 3 ≤ h ≤ 10^6 .