#670. CHAR

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 15

Cho một kí tự in thường (a đến z), bạn hãy in ra kí tự đứng liền sau nó trong bảng chữ cái tiếng Anh. Lưu ý sau za.

Dữ liệu vào:

  • Một ký tự in thường.

Dữ liệu ra:

  • In ra một kí tự là đáp án.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
d
Dữ liệu ra:
e