#1021. DOLLS - Búp bê gỗ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 4

Dữ liệu vào
8 2
8 4 2 1 1 3 5 9
Dữ liệu ra:
18