Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1017 CUT - Chia quà 12 23 52.17%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 14 30 46.67%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 20 40 50.00%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 38 100 38.00%
1022 PART - Chia đoạn 26 38 68.42%
1023 RACE - Đua ngựa 18 165 10.91%
1024 COMNET - Truyền tin 12 34 35.29%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 36 112 32.14%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 0 8 0.00%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 0 -
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 10 40.00%
1129 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 9 26 34.62%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 38 23.68%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 10 25 40.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 0 -
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 20 37 54.05%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1212 DELARR - Xóa dãy 29 58 50.00%
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%