Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1017 CUT - Chia quà 14 33 42.42%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 20 40 50.00%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 51 186 27.42%
1022 PART - Chia đoạn 43 81 53.09%
1023 RACE - Đua ngựa 20 208 9.62%
1024 COMNET - Truyền tin 14 47 29.79%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 19 36.84%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 41 128 32.03%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 1 9 11.11%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 0 -
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 13 30.77%
1129 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 9 26 34.62%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 41 21.95%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 13 38 34.21%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 0 -
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 21 38 55.26%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1212 DELARR - Xóa dãy 41 81 50.62%
1213 POOL - Bể bơi 35 120 29.17%