Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1017 CUT - Chia quà 13 24 54.17%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
1019 TRIP - Di chuyển 19 61 31.15%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 21 41 51.22%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 41 119 34.45%
1022 PART - Chia đoạn 28 43 65.12%
1023 RACE - Đua ngựa 19 166 11.45%
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 38 116 32.76%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 3 74 4.05%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
1126 SMOVE - Di chuyển 1 13 7.69%
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 3 0.00%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 10 40.00%
1129 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 9 26 34.62%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 42 21.43%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 10 25 40.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 3 0.00%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 20 37 54.05%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1212 DELARR - Xóa dãy 33 64 51.56%
1213 POOL - Bể bơi 27 87 31.03%