#1134. TRIANGLE - Đếm tam giác

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN 2019-2020 (Bài tập của thầy LÊ MINH HOÀNG - THPT Chuyên ĐHSP HN)

Giáo sư X đang dạy cậu con trai cả học toán. Để khởi động cho bài học, Giáo sư giao cậu một bài toán đơn giản sau: Cho số nguyên dương 𝑃 . Cần đếm số tam giác thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Chu vi của tam giác đó bằng P
  • Độ dài ba cạnh tam giác, diện tích tam giác, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều là các số nguyên dương.

Yêu cầu: Bạn hãy tìm đáp án giúp Giáo sư X để xem con trai Giáo sư liệu có tìm ra kết quả chính xác hay không.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa một số nguyên dương 𝑃\ (𝑃 < 50000) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số lượng tam giác khác nhau tìm được (trường hợp các cạnh là hoán vị của nhau chỉ tính là 1 cách).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
240
Dữ liệu ra:
4
Giải thích:

Giới hạn:

  • 50\% số test có 𝑃 < 1000
  • 50\% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.