Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1017 CUT - Chia quà 12 23 52.17%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 20 40 50.00%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 38 100 38.00%
1022 PART - Chia đoạn 26 38 68.42%
1023 RACE - Đua ngựa 18 165 10.91%
1024 COMNET - Truyền tin 12 34 35.29%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 14 43 32.56%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 44 22.73%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 75 30.67%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 17 41 41.46%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
1035 SCHOOL - Đến trường 18 43 41.86%
1036 RUNNING - Chạy bộ 6 13 46.15%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 18 46 39.13%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 5 17 29.41%