Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1017 CUT - Chia quà 8 17 47.06%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 9 16 56.25%
1019 TRIP - Di chuyển 14 44 31.82%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 15 33 45.45%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 18 37 48.65%
1022 PART - Chia đoạn 13 15 86.67%
1023 RACE - Đua ngựa 13 60 21.67%
1024 COMNET - Truyền tin 7 18 38.89%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 6 19 31.58%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 8 25 32.00%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 7 24 29.17%
1028 GRN - Xếp nhóm 14 41 34.15%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 3 8 37.50%
1030 ARCHI - Khảo cổ 21 46 45.65%
1031 LATCO - Lật cờ 11 65 16.92%
1032 SCTAB - Bảng màu 5 35 14.29%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
1034 MEDIAN - Trung vị 8 13 61.54%
1035 SCHOOL - Đến trường 14 38 36.84%
1036 RUNNING - Chạy bộ 5 8 62.50%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 17 45 37.78%
1038 BRIDGE - Xây cầu 10 24 41.67%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 2 2 100.00%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 4 16 25.00%