Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
695 DOM - Xếp hình 3D 31 61 50.82%
1017 CUT - Chia quà 14 25 56.00%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 16 34 47.06%
1019 TRIP - Di chuyển 20 62 32.26%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 22 42 52.38%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 48 141 34.04%
1022 PART - Chia đoạn 32 53 60.38%
1023 RACE - Đua ngựa 21 171 12.28%
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 14 43 32.56%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 44 22.73%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 75 30.67%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 17 41 41.46%
1030 ARCHI - Khảo cổ 33 79 41.77%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 6 0.00%
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
1035 SCHOOL - Đến trường 53 123 43.09%
1036 RUNNING - Chạy bộ 9 16 56.25%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 20 49 40.82%
1038 BRIDGE - Xây cầu 13 29 44.83%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 4 13 30.77%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 6 24 25.00%