Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1017 CUT - Chia quà 11 22 50.00%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 14 30 46.67%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 19 38 50.00%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 23 43 53.49%
1022 PART - Chia đoạn 22 27 81.48%
1023 RACE - Đua ngựa 18 117 15.38%
1024 COMNET - Truyền tin 9 22 40.91%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 14 40 35.00%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 39 30.77%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 36 27.78%
1028 GRN - Xếp nhóm 15 42 35.71%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 7 15 46.67%
1030 ARCHI - Khảo cổ 22 48 45.83%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 57 14.04%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
1035 SCHOOL - Đến trường 16 41 39.02%
1036 RUNNING - Chạy bộ 6 13 46.15%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 18 46 39.13%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 5 17 29.41%