Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 39 116 33.62%
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%