Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
497 HFAMOUS – Người nổi tiếng 80 195 41.03%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 87 284 30.63%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 71 253 28.06%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 71 373 19.03%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 46 227 20.26%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 36 93 38.71%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 201 22.39%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 41 119 34.45%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1213 POOL - Bể bơi 27 87 31.03%