Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 47 124 37.90%
1213 POOL - Bể bơi 28 96 29.17%