Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 55 261 21.07%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 49 184 26.63%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1213 POOL - Bể bơi 35 117 29.91%