#1129. RESORT - Khu nghỉ dưỡng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: BÀI TẬP THẦY LÊ MINH HOÀNG ÔN HÀ NỘI NGÀY 18/11/2019

Ví dụ:

Dữ liệu:
4 4 3 3
1
1 1 2 2
1 1 2 2
1 1 2 2
1 1 2 
Kết quả:
2