#371. TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tháng 7 năm nay trường ta (THPT Chuyên Sơn La) đăng cai tổ chức THHV lần thứ XV. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, nhà trường cần sự tham gia tích cực của các bạn học sinh vào công tác tình nguyện (tiếp đón đại biểu các trường, chỉ dẫn đường đi, …).

Để chọn đội tình nguyện viên, BTC THHV muốn chọn những em học sinh có chiều cao bằng nhau (để được đội hình đồng đều, đẹp). Biết rằng nhà trường có n em học sinh có chiều cao lần lượt là h_1, h_2, …, h_n .

Yêu cầu: Hãy giúp BTC THHV chọn ra một nhóm học sinh có chiều cao bằng nhau với số lượng nhiều nhất, nếu có nhiều nhóm có số lượng bằng nhau thì chọn nhóm có chiều cao lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương h_1, h_2, …, h_n .

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương là chiều cao và số lượng các em học sinh chọn được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
155 156 156 157 156
Dữ liệu ra:
156 3
Giải thích:
  • 1 em cao 155 , 3 em cao 156 1 em cao 157 . Do đó chọn được 3 em học sinh có chiều cao bằng nhau là 156

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 10^5; 1 ≤ h_i ≤ 10^9 .