#666. BUYING

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 14

Một ngày nọ, Tí đến nhà sách trung tâm để mua sắm sách vở và các dụng cụ học tập cần thiết, chuẩn bị cho năm học mới. Tí cần mua thêm A quyển vở và B cây bút. Tại nhà sách trung tâm, giá của mỗi quyển vở là X và giá của mỗi cây bút là Y . Hãy giúp Tí xác định số tiền ít nhất cần mang theo nhé.

Dữ liệu vào:

  • Gồm bốn số nguyên A, B, X, Y\ (0 ≤ A, B ≤ 100, 1 ≤ X, Y ≤ 100) - số quyển vở Tí cần mua thêm, số cây bút Tí cần mua thêm, giá tiền của mỗi quyển vở và giá tiền của mỗi cây bút.

Dữ liệu ra:

  • In ra một số nguyên duy nhất là số tiền ít nhất Tí cần mang theo.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 3 4 1
Dữ liệu ra:
11
Dữ liệu vào:
1 0 3 5
Dữ liệu ra:
3