Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4466 #666. BUYING Accepted 100 13 ms 360 K C++ (NOI) / 237 B Dương Thị Ngân Giang 2020-03-07 7:08:08
#68132 #666. BUYING Accepted 100 19 ms 256 K Pascal / 72 B Ủa??? 2022-01-06 1:23:37
#40237 #666. BUYING Accepted 100 21 ms 292 K C++ (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-06-29 8:27:11
#4465 #666. BUYING Accepted 100 22 ms 356 K C++ / 201 B Phạm Thế Phong 2020-03-06 14:50:03
#62328 #666. BUYING Accepted 100 22 ms 332 K C++ 17 / 137 B Vũ Giang 2021-12-12 16:02:00
#5757 #666. BUYING Accepted 100 23 ms 352 K C++ 14 / 191 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-14 9:04:35
#54297 #666. BUYING Accepted 100 30 ms 336 K C++ / 120 B Nguyễn Trung Lâm 2021-11-01 8:54:54
#62702 #666. BUYING Accepted 100 30 ms 484 K C++ 11 / 596 B Trương Tuấn Tú 2021-12-14 7:20:14
#34555 #666. BUYING Accepted 100 36 ms 336 K C++ 17 / 304 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-14 12:07:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: