Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 03 2 / 4 1546 (+22)
CSLOJ Contest 02 3 / 10 1524 (+55)
CSLOJ Contest 01 9 / 14 1469 (-31)
Điểm ban đầu 1500