#1242. ICBUS - Xe liên tỉnh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Thầy Thuận, Tập huấn đội tuyển Quảng Ninh, HÀ NỘI, 15/11/2016

Quốc gia Backoi có N thành phố, mỗi thành phố có một hệ thống xe chạy liên tỉnh khác nhau. Một xe có thể chạy từ thành phố i sang thành phố j nếu như có đường nối trực tiếp giữa hai thành phố này.

Các con đường ở đây đều là đường 2 chiều. Mỗi hệ thống xe liên tỉnh có một số luật như sau:

  • Hành khách muốn sử dụng hệ thống xe của thành phố i thì bắt buộc phải bắt xe tại thành phố i ;
  • Giá vé xe của thành phố i là đồng hạng C_i bất kể quãng đường bao xa;
  • Hệ thống xe của thành phố i chỉ cho phép chạy tối đa qua D_i thành phố.

Quân là một hành khách muốn đi từ thành phố 1 đến thành phố N . Hãy giúp Quân tìm cách đi sao cho tổng chi phí là thấp nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N K\ (2 ≤ N ≤ 5000; N − 1 ≤ K ≤ 10000) ;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương C_i D_i\ (1 ≤ C_i ≤ 10000; 1 ≤ D_i ≤ N) là hai thông tin của hệ thống xe của thành phố i ;
  • K dòng tiếp theo mỗi dòng ghi hai số i j\ (1 ≤ i < j ≤ N) biểu thị giữa hai thành phố i j có đường nối trực tiếp.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra duy nhất một số là chi phí Quân phải trả để đi từ thành phố 1 đến thành phố N . Dữ liệu đảm bảo luôn có cách đi từ thành phố 1 đến thành phố N .

Ví dụ

Dữ liệu vào:
6 6
400 2
200 1
500 3
900 1
400 4
200 5
1 2
1 5
2 3
2 4
3 6
4 6
Dữ liệu ra:
800
Giải thích:
  • Quân sử dụng lần lượt hệ thống xe của thành phố 1 rồi thành phố 5 .