#1058. M - Chữ M

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI IV (HẠ LONG 2014)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
15
1 20 15 30 25 20 15 40 30 20 10 5 4 6 8
Dữ liệu ra:
12