#646. TGD

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 10

Cho dãy số nguyên gồm N phần tử a_1, a_2, ..., a_N . Đếm xem có bao nhiêu cách chọn ba số hạng thuộc dãy để ba số hạng được chọn là ba cạnh của một tam giác đều.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu gồm duy nhất một số nguyên dương N\ (N ≤ 10^5) ;
  • Dòng tiếp theo ghi N số nguyên a_1, a_2, ..., a_N (|a_i| ≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • In ra số lượng cách chọn thỏa mãn đề bài.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
9
1 2 2 2 2 10 99 -9 9
Dữ liệu ra:
4