Tên đăng nhập

giabao8a70409042008

Họ và tên

Nguyễn Gia Bảo

Chữ ký cá nhân

Và mình chẳng cần gì nhiều ngoài code và toán :). Accepted là niềm vui, được thêm điểm là hạnh phúc hihi :).

Đăng ký lúc

2022-02-25 8:49:58

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500