Tên đăng nhập

K25TIN07

Họ và tên

Dương Thị Ngân Giang

Chữ ký cá nhân

Yang Ngân :3

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:06:58

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500