#620. METTING

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Chùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 5

Sắp tới, các phóng viên Free Contest đang trú tại Hà Nội quyết định sẽ họp mặt một buổi. Sau một thời gian bàn luận, cuối cùng mọi người cũng thống nhất được thời điểm mà tất cả đều có thể có mặt, việc còn lại chỉ là địa điểm. Anh L, chủ trì cuộc họp nêu ý kiến: Anh thì chỗ nào cũng được. Mọi người thi nhau đề xuất địa điểm.Nhưng bạn Z nói: Em không thích những nơi mà tên nó có kí tự c anh ơi. Và bạn Z đành đưa ra các địa điểm mình đến được trong danh sách mọi người đề xuất. Các bạn hãy thử liệt kê ra những nơi thỏa mãn yêu cầu bạn Z nhé!

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi một số nguyên dương N và một kí tự c là số địa điểm mọi người đề xuất và kí tự bạn Z không thích;
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một chuỗi S là tên địa điểm, độ dài tên mỗi địa điểm không quá 100 kí tự.

Dữ liệu ra:

  • In ra tất cả những địa điểm thỏa mã yêu cầu bạn Z, mỗi địa điểm trên một dòng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 b
abcd
aaaa
acde

Dữ liệu ra:

aaaa
acde

Giới hạn:

  • N ≤ 100 .