Tên đăng nhập

lamcute

Họ và tên

Nguyễn Trung Lâm

Email

lamcritsian@gmial.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-30 4:01:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500