Tên đăng nhập

chi

Họ và tên

vu chi

Email

vuthuychi11032008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-11 14:50:44

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500